Díszbogarak (Buprestidae)

[Hungarian Version]

Csóka, György and Kovács, Tibor (1999): Xilofág rovarok - Xylophagous insects. Hungarian Forest Research Institute. Erdészeti Turományos Intézet, Agroinform Kiadó, Budapest, 189 pp.


Elsosorban a trópusi régióban elterjedtek. Nálunk mintegy 120 fajuk él, ez nem éri el az összes ismert faj 1 %-át. Ahogy nevük is mutatja, szép megjelenésu, általában színes, fémfényu bogarak. Egyes ragyogóan szép színu trópusi fajaikat ékszerek készítésére is használják. A családban általában nem jellemzo az ivari dimorfizmus, kivételek azonban akadnak (ilyen pld. Anthaxia hungarica). Testük kemény, legtöbbször megnyúlt, hátrafelé keskenyedo - lapított, néha hengeres vagy háromszögletu. Valamennyiük jellemzoje, hogy elotoruk szorosan illeszkedik a középtorhoz. A nálunk eloforduló fajok mérete 2 és 32 mm között van. Nagy részük xilofág: fák és cserjék kérgében, kérge alatt, vagy a farészében fejlodik. Elsosorban a betegeskedo, nedvkeringési zavarokban szenvedo fákat támadják meg. Fejlodési idejük 1-3 év. A fajok jelentos részének kinevelése a speciális ökológiai igényeik - élo növényi részekben történo fejlodés - miatt igen nehéz. Lárváik fehér vagy sárgásfehér színuek, vakok és lábatlanok. Csápjuk három ízu, az alsó ajaktapogatóik hiányoznak (ez utóbbi két bélyeg különbözteti meg oket a cincérek lárváitól). Két jellegzetes típusuk van. Az egyiknél a test lapított, az elso tori szelvény korong alakú, a második és harmadik átmenetet képez a vékony potrohszelvényekbe, melyek közül az utolsó egyszeru, lekerekített. A másik típus teste majdnem hengeres, az elso tori szelvény kevésbé lapított és kiszélesedett, a többi szelvény keresztmetszete megközelítoleg kör alakú, az utolsó potrohszelvényen két erosen kitinizált, hegyes toldalék látható. A fatestben és a kéreg alatt - eltekintve a gyuruzo fajoktól - készített járataik igen hasonlítanak a cincérekéhez. A különbséget a fatestben fejlodoknél a rágatok lapítottabb keresztmetszete, a kéreg alattiaknál az igen széles és lapos rágásnyomok jelentik, szemben a cincérek ettol eltéro nyomaival. Bábozódásuk a kéregben vagy a farészben történik. Röpnyílásuk jellegzetes részaránytalan ellipszis, amelynek felso íve sokkal laposabb, mint az alsó. Esetleg lehet a csúcsával lefelé fordított, lekerekített háromszög - csak néhány fajnál kör alakú. Az imágók gyors röptu, fény és melegkedvelo bogarak. Virágokon vagy tápnövényeik lombkoronájában, a leveleken, ágakon, illetve farakásokon sütkérezve találhatók.

[  Contents  ]   [  Previous  ]   [  Next  ]   [  English Version  ]  


footer line
University of Georgia The Bugwood Network USDA Forest Service Georgia Forestry Commission

Home | Accessibility Policy | Privacy Policy | Disclaimers | Contact Us

Last updated on Tuesday, March 15, 2005 at 04:02 PM
www.forestpests.org version 2.0, XHTML 1.1, CSS, 508.