Bevezetés

[Hungarian Version]

Csóka, György and Kovács, Tibor (1999): Xilofág rovarok - Xylophagous insects. Hungarian Forest Research Institute. Erdészeti Turományos Intézet, Agroinform Kiadó, Budapest, 189 pp.


A világon eddig leírt fajok több mint fele vagy a magasabb rendu növények, vagy az oket fogyasztó rovarok körébol kerül ki. Az élo vagy holt növényi anyagot fogyasztó rovarok az évmilliók során olyan forrásfelosztást valósítottak meg, melynek eredményeként a növények minden részét fel tudják használni saját létfeltételeik biztosítására. A növény, mint táplálékforrás hasznosításában sajátos helyet foglalnak el, és sajátos szerepet töltenek be a xilofág rovarok. Szukebb értelemben azokat nevezzük xilofágnak, melyek fásszárú növények fatestében, azaz a xylem-ben táplálkoznak. Tágabb értelmezést követve ide sorolhatunk minden olyan rovart, amely fák és cserjék ágaiban, törzsében, tuskójában él és táplálkozik, függetlenül attól, hogy a tápnövény élo, avagy már elpusztult. E könyvben az utóbbi, szélesebb köru értelmezést vesszük alapul.

Xilofág fajok számos, egymástól rendszertanilag távol álló rovarrendben találhatók (pld. Coleoptera, Lepidoptera, Hymenoptera, Diptera). Fajgazdagságuk mellett morfológiai és életmódbeli sokszínuségük is lenyugözo. Akadnak közöttük alig néhány milliméteres apróságok, de ugyancsak közülük kerülnek ki a rovarvilág óriásai is. Nincs olyan fásszárú növény, mely életében és holtában ne szolgálna valamilyen xilofág rovar táplálékaként. Egyes csoportjaik biokémiai, illetve hang-kommunikációt folytatnak, mások mesteri módon manipulálják tápnövényüket. A faanyag, mint nehezen emésztheto táplálék hasznosítását sokuk mutualista kapcsolatok fenntartásával segíti elo. Vannak fajok, amelyek kiemelkedo jelentoségu szerepet játszanak az erdok tápanyag-körforgalmában, mások tömeges fapusztulást eloidézve akár az erdok létét is veszélyeztethetik.

Jelen könyv alapveto célkituzése, hogy ha csak töredékében is, de bepillantást nyújtson abba a lenyugözo sokféleségbe, melyet a xilofág rovarok szemet gyönyörködteto, vagy éppen meghökkento megjelenésükben, imponálóan kifinomult életmódjukban, szövevényes ökológiai kapcsolat-rendszereikben hordoznak. A bemutatandó fajok kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy a gyakori, esetenként tömeges, számottevo gazdasági jelentoséggel is bíróak mellett olyanokat is bemutassunk, melyek ritkaságuknál, vagy éppen rejtett életmódjuknál fogva csak elvétve kerülnek szemünk elé. Így a könyvben Európa-szerte "rettegett kártevok" és védett ritkaságok egyaránt helyet kapnak. Nem titkolt célunk továbbá azt az alapveto szemléletet hangsúlyozni és terjeszteni, hogy még az emberi érdekeket idonként keresztezo rovarok is csodálatra méltóak. Életmódjuk és "okos" alkalmazkodási trükkjeik elott még a magát idonként túl sokra tartó embernek is fejet kell hajtania.

[  Contents  ]   [  Previous  ]   [  Next  ]   [  English Version  ]  


footer line
University of Georgia The Bugwood Network USDA Forest Service Georgia Forestry Commission

Home | Accessibility Policy | Privacy Policy | Disclaimers | Contact Us

Last updated on Tuesday, March 15, 2005 at 02:40 PM
www.forestpests.org version 2.0, XHTML 1.1, CSS, 508.